Radioposusje
- 22.03.2021.

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu produžava do 30. travnja tekuće godine. Rok je produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, priopćeno je iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. 

Obrazac GPD-1051 sa propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i emaila.

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacijskim jedinicama i na web stranici stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavijesti u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacijskih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije.  

Radioposusje.ba