Radioposusje
- 07.08.2019.

Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije BiH 16. srpnja i Doma naroda 18. srpnja, stupio je na snagu i već se u općinskim službama koja su nadležna za braniteljsko - invalidsku zaštitu mogu podnijeti zahtjevi za naknadu.

Branitelji će po ovom Zakonu moći ostvariti ukupno 16 prava, među kojima je pravo na egzistencijalnu naknadu. Ostvariti je mogu razvojačeni branitelji koji su u stanju potrebe i koji imaju 57 godina života.  Također, uvjet je da su najmanje 12 mjeseci bili pripadnici Oružanih snaga i koji su najmanje 12 mjeseci na zavodu za zapošljavanje, a nemaju drugih izvora financiranja.  Svaki branitelj RVI koji ima mjesečni prihod manji od 170 KM može aplicirati preko svoje službe za braniteljsko invalidsku zaštitu. Zakonom je predviđeno da naknada bude u visini od 5 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama.

Svi oni koji ispunjavaju kriterije koje propisuje Zakon mogu predati svoje zahtjeve u općinskim službama za braniteljsko - invalidsku zaštitu. Tamo će im biti urađena prvostupanjska rješenja, nakon toga se procedura nastavlja u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja da bi ti ljudi bili stavljeni na popis za isplatu braniteljskih naknada. Ove naknade bilo je potrebno omogućiti za one "branitelje koji su došli u starije godine, a nemaju dovoljno godina radnog staža i ne mogu ostvariti pravo na mirovinu". Za primjenu ovog Zakona kroz rebalans ovogodišnjeg proračuna FBiH osigurano je 25 milijuna KM.

Prema podacima koje smo dobili u službi za braniteljsko - invalidsku zaštitu općine Posušje, za aplicirati za priznavanje  prava na novčanu egzistencijalnu naknadu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

-          Izvadak iz matične knjige rođenih podnositelja zahtjeva;

-          CIPS prijava prebivališta podnositelja zahtjeva;

-          Uvjerenje da je podnositelj zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga, izdano od nadležne Grupe/ Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz područja vojne obveze (Uvjerenje VFMB-3a);

-          Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnositelj zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje jednu posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (samo za podnositelje koji su mlađi od 65 godina);

-          Uvjerenje iz porezne uprave da podnositelj zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i sl. ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos  od 174,03 KM mjesečno;

-          Uvjerenje nadležne službe Mirovinsko invalidskog osiguranja da podnositelj zahtjeva nije uživatelj mirovine, ili ukoliko je, da njezin iznos ne prelazi iznos od 174,03 KM (samo za podnositelje zahtjeva koji su stariji od 65 godina);

-          Izjava podnositelja zahtjeva da nije korisnik neke strane mirovine;

-          Uvjerenje nadležne županijske/gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za braniteljsko – invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja ili, ukoliko je, da iznos tih primanja ne prelazi iznos od 174,03 KM;

-          Ovjerena potvrda banke s brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci, izuzev za dokaz iz točke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.

Radioposusje.ba