Radioposusje
- 11.03.2019.

U ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu održat će se 5. redovna  sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić za sjednicu je predložio Dnevni red od sedam točaka, među kojima je Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma  obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje", priopćeno je u najavi sjednice Skupštine. 

D n e v n i  r e d:

1.      Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,

3.     Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,

4.      Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma  obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“,

5.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

6.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,

7.     Izbor i imenovanje:

a)     Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

b)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno–imunitetnog  Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

c)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,

d)      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke  i

e)     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.