Radioposusje
- 06.02.2019.

U četvrtak 7. veljače 2019. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu održat će se 6. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Na Dnevnom redu sjednice je osam točaka koje se, između ostalog odnose na Financijski plan JU Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2019., Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. te dva Prijedloga imenovanaja članova Školskih odbora u Gimnaziji Široki Brijeg i srednjoj školi u Grudama.

Dnevni red 6. sjednice Vlade ŽZH:

1. Izvod iz Zapisnika sa 3., 4. i 5. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. godinu
5. Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu
6. Prijedlog Rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg 
7. Prijedlog Rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude
8. Tekuća pitanja.