Radioposusje
- 08.03.2019.

XIX. Saziv Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na svojoj je V. radnoj sjednici donio odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih projekata sukladno Pravilniku o financiranju studentskih projekata. Projekt za koji se traži financijska potpora mora imati značaj za studente Sveučilišta u Mostaru, Studentski zbor, ali i za Svečilište. Sami projekti moraju biti takvi da doprinose kvaliteti studentskog standarda promičući Zbor i Sveučilište, priopćeno je iz Studentskog zbora.

Natječaj je otvoren od 8. do 20. ožujka 2019. godine do 14 sati.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti Sveučilišta u Mostaru, podružnice Studentskog zbora na ustrojbenim jedinicama, studentske udruge te skupine studenata koji djeluju na Sveučilištu.

Aplikacije je potrebno dostaviti u Ured Studentskog zbora od 10 do 14 sati te poslati kopiju u elektronskom obliku na e-mail adresu: studentski.zbor@sum.ba 

Više o samom natječaju možete saznati na službenoj web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.