Radioposusje
- 18.09.2020.

Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije objavljuje Poziv za obuku za biciklističke vodiče u sklopu projekta ''Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural''. Potreba za specijaliziranim vodičima odavno je izražena sve većom posjećenošću turističkih destinacija na našim područjima, ali i zbog intenzivnog razvoja, odnosno proširenja nove cikloturističke ponude kroz projekt ''CyclingRural'', za koji je potrebna usluga profesionalnog vodiča na planiranim turističkim turama, javlja Ured za ŽZH za europske integracije.

Ovakvim obukama steći će se temeljna znanja o vođenju biciklista rekreativaca, o kvalitetnijoj prezentaciji naših staza i područja, te o umijeću primjerenog reagiranja na sve očekivane i neočekivane pojave pri ovom vidu rekreacije.

Obuka za biciklističke vodiče provodi se prema standardu Biciklističkog Saveza Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a podrazumijeva osposobljenost za vođenje i organizaciju biciklističkih tura u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u ljetnim uvjetima, sa svladavanjem blažih strmina, te jednostavnijih organizacija biciklističkih tura na nižim nadmorskim visinama i pristupačnim terenima.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30. rujna 2020. godine, a sve detalje o pozivu i načinu prijave potražite na stranicama Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije na sljedećem linku:

POZIV ZA OBUKU BICIKLISTIČKIH VODIČA .

Projekt ''Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural'' provodi se u okviru 2. poziva Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Projekt je započeo 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 495.000,00 eura, od čega Europska unija financira 400.000,00 eura. 

Europska unija financira ovaj projekt s ciljem jačanja i diversifikacije kvalitete turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom, u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekt će rezultirati stvaranjem nove i atraktivne turističke ponude pod brendom ''CYCLING RURAL'' koja će se uključiti u turističku ponudu obje zemlje, kao i u ukupnu turističku ponudu Jadranskog zaleđa.

Radioposusje.ba