Radioposusje
- 19.04.2019.

24. sjednica općinskog vijeća općine Posušje održana je jučer u općinskoj vijećnici. Na dnevnom redu bila je 21 točka dnevnog reda. Sjednicu su obilježili izvještaji javnih ustanova općine Posušje, institucija, službi i povjerenstava općinskog vijeća.

Informaciju o radu Policijske uprave Posušje za 2018. godinu na općinskom vijeću donio je načelnik policijske uprave Posušje Ivica Pavković. Tijekom 2018. godine PU Posušje je evidentirala 52 narušavanja javnog reda i mira (5 više nego u 2017. godini), no u njima nije bilo težih oblika narušavanja. Povećan je i broj prometnih nezgoda na području naše općine, ali je smanjen broj težih i lakših ozljeda u njima. Ni u 2018. godini nije bilo smrtno stradalih na prometnicama Posušja. Također je i povećan broj kaznenih djela u odnosu na predhodnu godinu, no nije bilo evidentiranih razbojništava i ubojstava koja su prema riječima načelnika PU Posuše Ivice Pavkovića u mnogim općinama u BiH u povećanju. Od ukupnog broja kaznenih djela izvršenih po NN počinitelju policijska uprava Posušje ima najbolji postotak  otkrivenosti po ustrojbenim jedinicama MUP-a ZHŽ.

Informaciju o radu Službe za zapošljavanje ŽZH podružnica Posušje za 2018. godinu donijela je voditeljica ispostave u Posušju Ivana Erceg. Prema statističkim podacima ukupno je tijekom 2018. prijavljena 721 nezaposlena osoba, dok je iz evidencije brisano 790 osoba, tako da je ukupan broj nezaposlenih na području općine Posušje prema evidenciji 2279 osoba. Kada je u pitanju srednja stručna sprema na zavodu je najviše trgovaca (248), ekonomista (185) i maturanata gimnazije (122). Od visoke stručne spreme na zavodu su najbrojniji ekonomisti (VŠS njih 44 i VSS njih 27). Nedavno je Služba za zapošljavanje u Posušju dobila nove prostorije koje će omogućiti savjetnicima službe kvalitetniji i individualni rad s nezaposlenim osobama pri procijeni njihovih mogućnosti i želja na tržištu rada.

U nastavku sjednice usvojena su izvješća Centra za socijalni rad Posušje, Gradske knjižnice fra Petra Bakule, Dječjeg vrtića „Bajka“ i  Urbikoma. Razmatrana su izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za prošlu godinu, program rada Općinskog načelnika općine Posušje za tekuću godinu, te izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za prošlu godinu.

Među ovim izvješćima izdvajamo izvješće Centra za socijalni rad u kojem stoji da je nastavljen rad na projektu „Jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije djece u općini Posušje“. Stručni tim za rad s djecom s posebnim potrebama u sastavu psiholog i socijalni radnik (stalni uposlenici Centra) i dva logopeda i defektologa (vanjski stručni suradnici) tijekom 2018. godine pružili su za 56 djece ukupno 735 tretmana. Usluge stručnjaka pružane su besplatno, a sredstva za plaćanje troškova osigurana su iz proračuna općine Posušje i sredstava donatora. Pripremljen je i probni projekt „Pomoć u kući“ u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje. Cilj projekta je pružiti pomoć za 30 osoba starijih od 60 godina koje imaju mala ili nikakva primanja, koje nemaju pomoć obitelji, te su suočene sa zdravstvenim i socijalnim problemima. Ovim projektom cilj je zaposliti i pet osoba starijih od 45 godina koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZHŽ, a kojima nedostaje kratki period za ostvarivanje mirovine.

Usvojeno je i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2018. godinu. Iz izvješća izdvajamo sljedeće „U parnici pred općinskim sudovima u razdoblju od 2009. godine do 2019. godine neovisno o procesnom položaju (tužitelj ili tuženik) u navedenom razdoblju općinski sudovi donijeli su ukupno 75 prvostupanjskih odluka po kojima smo u 48 parnica uspjeli u cijelosti (64%), izgubili u cijelosti u 22 parnice (29,4%), a djelomično uspjeli u 5  parnica (6,6%). Sklopljeno je 6 sudskih nagodbi, a na drugi način (povlačenje tužbe, izvansudske nagodbe i drugo) riješeno je 27 parnica.“

Usvojen je prijedlog Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje. „Izmjenama i dopunama se pristupilo nakon dopisa kojeg je načelnik općine Posušje uputio Vijeću s prijedlogom za uređenjem pravnog okvira kako bi se uspostavilo Povjerenstvo za borbu protiv korupcije. Osnivanje novog tijela ima za cilj, uz prevenciju, učinkovitije praćenje rada Vijeća“, priopćeno je iz Općine Posušje.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim upravnim pristojbama. „U cilju poticanja obrta i djelatnosti srodnih obrtu, na 10. sjednici Lokalnog ekonomskog vijeća (LEV-a) Branko Bago iznio je inicijativu da se kroz općinske službe utvrde mogućnosti oslobađanja plaćanja pristojbi pri registraciji novih obrta u općini Posušje“, stoji u obrazloženju prijedloga odluke.

Preostalih 8 točaka dnevnog reda na jučer održanoj sjednici općinskog vijeća odnosilo na reguliranje imovinsko pravnih odnosa. Sve ove točke su jednoglasno usvojene.

Više o točkama dnevnog reda poslušajte u izvješću sa sjednice u petak, 19. travnja u 9 sati u programu našega radija. (zp)

radioposusje.ba (foto: opcina-posusje.ba)