Radioposusje
- 28.10.2019.

Općinska služba za gospodarstvo općine Posušje, Odsjek za gospodarstvo i razvoj obavješćuje sve poljoprivredne proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava ( RPG) i Registar klijenata ( RK), a zainteresirani su za novčane potpore u poljoprivredi, da su  dužni  prijaviti  plan  proizvodnje za 2020. godinu ukoliko planiraju u toj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih potpora.

Kako se navodi u obavijesti iz Odsjeka za gospodarstvo i razvoj općine Posušje, sukladno čl. 13. stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj: 42/10)  i čl. 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpora proizvodnje („Službene novine F BiH“, broj: 32/17, 55/17 i 56/18), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu ( Ministarstvu gospodarstva ŽZH) najkasnije do 15.11. tekuće godine.

Prijava se podnosi na Obrascu „Prijava plana proizvodnje“ (PPP).

Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj u 2020. godini.

Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) može se preuzeti u Ministarstvu gospodarstva ŽZH i u općinskoj službi za gospodarstvo (soba br. 109) svakim radnim danom od 7:00 - 15:00 sati.

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO  OPĆINE POSUŠJE - Odsjek za gospodarstvo i razvoj