Radioposusje
- 10.01.2019.

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03) sazivam 4. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 11. siječnja 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i  r e d:

 

1.      Usvajanje Zapisnika s I , II i III sjednice  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivo Sesar, Ružica Galić i Stipe Vlašić,

3.     Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,

4.   Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,

5.     Izbor i imenovanje

a)     Izbor Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ,

b)   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

c)   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

d)    Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

e)   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

f)     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

6.    Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi.

S poštovanjem

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić