Radioposusje
- 18.12.2018.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-186/18
Posušje, 14.12.2018. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 19.12.2018. godine (srijeda) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.9.2018. godine
3. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2019. godinu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Čitluk – Dočić (Podi)
7. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Gradac – Privija (Komilovci)
8. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (naselje iza Sokola-Ulica kralja Zvonimira)
9. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vir (osnovna škola i ambulanta)
10. Prijedlozi za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar