Radioposusje
- pon 06, 2017

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE

Broj: 362/17

Datum: 19.6.2017.god.

 

  Na temelju Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini, koju je donijela ministarica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE u Posušju r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za upis učenika u prve (I) razrede

Srednje strukovne škole u školskoj 2017./2018.

kako slijedi:

 1. ekonomist, 4 god., ( 60 učenika )
 2. računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., ( 30 učenika )
 3. tehničar telekomunikacijskog prometa, 4 god., ( 30 učenika )
 4. medicinska sestra/tehničar, 4 god., (30 učenika)
 5. instalater grijanja i klimatizacije, 3 god., ( 30 učenika )
 6. konobar/kuhar, 3 god., (15+15 učenika )
 7. frizeri, 3 god.,(30 učenika).

 

 

I. LJETNI UPISNI ROK

 

PRVI UPISNI KRUG

- Prijave za upis učenika primat će se 22. i 23. lipnja 2017. godine u vremenu od 8.00-14.00 sati.

- Objava rezultata (rang lista) najkasnije 27. lipnja 2017. godine do 8.00 sati

- Upis učenika 28. lipnja 2017. godine od 8 – 12 sati.

 

DRUGI UPISNI KRUG

 • Prijave za nepopunjena mjesta vršit će se 30. lipnja 2017. godine od   8 – 12 sati;
 • Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 3. srpnja 2017. godine do 8.00 sati.
 • Upis učenika obavit će se 4. srpnja 2017., godine od 8 – 12 sati.

 

II . JESENSKI UPISNI ROK

 

TREĆI UPISNI KRUG

 • objava nepopunjenih upisnih mjesta do 14. kolovoza 2017. godine;
 • prijava učenika  za nepopunjena mjesta 21. kolovoza 2017. godine od 8 – 12 sati;
 • objava rezultata primljenih učenika najkasnije 22. kolovoza 2017. do 12 sati;
 • upis učenika je 23. kolovoza 2017. godine od 8 – 12 sati.

 

U Srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda.

 

Djeca poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata te djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

 

Na natječaj za upis -  učenik prilaže:

 1. prijavu na natječaj (koja se dobije u tajništvu Škole);
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list ( da ima matični broj );
 3. svjedodžbu o završenom šestom (VI), sedmom (VII) i osmom (VIII) razredu osnovne škole;
 4. rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja  u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju);
 5. mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike s zdravstvenim teškoćama – invalide učenike);
 6. potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);
 7. priznanja po osnovi natjecanja.

 

Izbor učenika vršit će se po osnovu slijedećih kriterija:

 

 1. EKONOMIST

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. matematika
 4. povijest
 5. zemljopis

 

b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. matematika
 3. fizika
 4. strani jezik
 5. tehnička kultura

 

c) TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

     1. hrvatski jezik

     2. matematika

     3. fizika

     4. strani jezik

     5. tehnička kultura

 

    d) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. biologija
 4. kemija
 5. fizika

 

    e) INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. matematika
 3. fizika
 4. tehnička kultura

 

    e) KONOBAR/KUHAR

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. povjest
 4. kemija

 

f) FRIZER

 

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. biologija
 3. kemija
 4. likovna kultura

 

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni su predmeti presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Posebni uvjeti:

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno.

          Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

 • za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,
 • za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, ( bez obzira na postignuto mjesto).

 

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

 

Napomena: Ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom krugu. (u istom rangu).

    - U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna nemaju navršenih 17 godina.

 

                                                                                Ravnatelj:

                                                                            Mario Knezović, prof.