Radioposusje
- 10.12.2018.

LOVAČKO DRUŠTVO "RADOVANJ" POSUŠJE

Broj: 290/18

Na temelju čl. 75 Zakona o lovstvu ( "Sl.Novine F BiH broj 4/06) čl. 52 Statuta Lovačkog društva Radovanj Posušje, Upravni odbor LD Radovanj Posušje raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem lovočuvara

Uvjeti:

  1. Najmanje III. stupanj srednje škole
  2. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto
  3. Početna plaća 2 000 KM
  4. Probni rad 2 mjeseca + doprinosi

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis.

Natječaj traje do 21.12.2018.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Društva, ul. Ivana Mažuranića 2; 88 240 Posušje ili izravno u prostorije Društva (zgrada Rudnika Boksita) subotom u vremenu od 8:00 do 14:00.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Upravni odbor LD Radovanj Posušje