Radioposusje
- 15.01.2020.

Općina Posušje raspisala je je javni poziv za podnošenje prijava za poticajne mjere u poduzetništvu Općine Posušje.

Javnim pozivom prikupljaju se prijave za sljedeće poticajne mjere za sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova); podršku očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost, te podrška ženama poduzetnicama.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva za ovaj Javni poziv iznose 20.000,00 KM, a osigurana su Proračunom općine Posušje za 2020. godinu pod stavkom Sredstva za obnovu i razvoj, jedinica Podrška poduzetništvu.

Iznos i način dodjele financijskih sredstava namijenjen pojedinačnim mjerama

Visina financijske potpore predviđene člankom II. ovoga Javnoga poziva raspodjeljuje se na sljedeći način:

 1. Za poticajnu mjeru Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) iznosi ukupno 8.000,00 KM, a raspodjeljuje se na sljedeći način:
 • Za fizičke osobe, obrtnike – do maksimalno 500, 00 KM
 • Za pravne osobe, gospodarska društva – do maksimalno 1000,00 KM

Potpora se odnosi na subvencioniranje troškova ovjere dokumentacije, taksi za upis u registre, plaćenih pristojbi i drugih troškova nastalih prilikom osnivanja i registracije djelatnosti na temelju dostavljenih dokaza troškova.

 1. Za poticajnu mjeru Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost iznosi ukupno 6.000,00 KM, a dodjeljuje se na sljedeći način:
 • Maksimalno 500,00 KM.

Potpora se odnosi na subvencioniranje nabavke repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti. Subvencija se odobrava na temelju dostavljenih dokaza i to fiskalnih računa izdanih u tekućoj godini za koju je mjera predviđena.

 1. Za poticajnu mjeru Podrška ženama poduzetnicama iznosi ukupno 6.000,00 KM, a dodjeljuje se na sljedeći način:
 • Za fizičke osobe – žene obrtnice do maksimalno 550, 00 KM
 • Za pravne osobe – gospodarska društva u kojima žena/žene posjeduju najmanje 51% kapitala gospodarskog društva – do maksimalno 1100,00 KM

Potpora se odnosi na subvencioniranje troškova nabavke repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti. Subvencija se odobrava na temelju dostavljenih dokaza i to fiskalnih računa izdanih u tekućoj godini za koju je mjera predviđena.

Opći uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera ovoga Javnoga poziva su:

 • da se radi o fizičkoj osobi, osnivaču obrta s prebivalištem na području općine Posušje,
 • da se radi o gospodarskom društvu sa sjedištem na području općine Posušje.

Posebni uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera ovoga Javnoga poziva su:

 • Za ostvarivanje mjere iz članka 1., točka 1.) ovoga Javnoga poziva (Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) kako bi se osigurao dio potrebnih financijskih sredstava za ostvarenje novih poslovnih ideja kroz osnivanje novog gospodarskog subjekta potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:
 • da je obrt ili gospodarsko društvo osnovano na području općine Posušje i to u vremenskom razdoblju od usvajanja proračuna za tekuću godinu do utroška sredstava po Javnom pozivu.

Za ostvarivanje mjere Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost – prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/09, 38/10 i 16/12) odnosno Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (”Službene novine FBiH”, broj: 61/09 i 12/12), a obavljaju se u suradnji s relevantnim partnerima s područja općine Posušje, potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:

 • Da gospodarski subjekt obavlja djelatnost najmanje 2 (dvije) godine do dana objave Javnog poziva

Za ostvarivanje mjere Podrška ženama poduzetnicama potrebno je ispuniti sljedeće posebne uvjete:

 • da gospodarski subjekt obavlja djelatnost najmanje 2 (dvije) godine do dana objave Javnog poziva,
 • da se radi o gospodarskim subjektima u kojima žena/žene posjeduju najmanje 51% kapitala gospodarskog društva ili je žena osnivač obrta.

Popis obvezne dokumentacije

Za poticajnu mjeru Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije poduzetnika – početnika u gospodarstvu (start up – ova) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-  Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
-  Rješenje o registraciji djelatnosti,
-  Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 - Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
 - Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 - Uplatnice troškova ovjere dokumentacije, taksi za upis u registre, plaćenih pristojbi i drugih troškova nastalih prilikom osnivanja i registracije djelatnosti.

- Dokumentacija (izuzev zadnje stavke) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

 

Za poticajnu mjeru Podrška očuvanju tradicionalnih i starih obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-  Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
-  Rješenje o registraciji obrta,
-  Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
 - Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
-  Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
-  Fiskalni računi za nabavku repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti

-Dokumentacija (izuzev zadnje – fiskalni računi moraju biti izdani u tekućoj godini za koju je mjera predviđena) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

Za poticajnu mjeru iz Podrška ženama poduzetnicama potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-  Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
-  Rješenje o registraciji djelatnosti,
-  Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
-  Prijava na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH,
 - Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor o otvorenom računu u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
-  Fiskalni računi za nabavku repromaterijala, materijala i opreme potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti.

-Dokumentacija (izuzev zadnje – fiskalni računi moraju biti izdani u tekućoj godini za koju je mjera predviđena) ne smije biti starija od 6 mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena preslika.

Način prijave

Prijave s pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240

Posušje s naznakom: Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za poticajne mjere u poduzetništvu „NE OTVARAJ“.

Podnositelji mogu podnijeti prijavu za samo jedan od navedenih oblika podrške. Natječaj ostaje otvoren do utroška sredstava.

Obavijest o utrošku sredstava i zatvaranju javnoga poziva biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Posušje, priopćeno je iz općine Posušje.

Radioposusje.ba