Radioposusje
- 23.10.2021.

Jučer je u općinskoj vijećnici Općine Posušje održana završna prezentacija projekta: Uređenje platoa nove Osnovne škole fra Petar Bakula, faza I., što predstavlja zadnju projektnu aktivnost uspješne realizacije predmetnog projekta. Naime, sredstva za realizaciju projekta su osigurali Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Glavne aktivnosti realiziranog projekta se odnose na urađene pripremne i zemljane radove u dvorištu škole površine 4805 m2, uređene betonske radove za rekreacijske aktivnosti i obilježavanje i postavljanje staze za šetnju kao i sadnja biljnih kultura. Realizacija navedenih aktivnosti je doprinijela ostvarenju cilja projekta koji se odnosi na poboljšanje općeg ambijenta za djecu koja će ići u ovu školu i to kroz uređenje određenog dijela infrastrukture kao i zeleniji okoliš te na kraju boljim edukacijskim aspektom koji će zasigurno biti na korist djeci i ostalim korisnicima.

Ovo je još jedan od primjera kako Općina Posušje svoje kadrovske i stručne kapacitete usmjerava prema pribavljanju sredstva iz vanjskih izvora putem kreiranja kvalitetnih projekata, ostvarivanja uspješnih partnerstava koja rezultiraju sufinanciranjem projekata koja pomažu realizaciji financijskih zahtjevnih projekata. Sve ovo rezultira ispunjavanju ciljeva, mjera i prioriteta definiranih u Strategiji razvoja općine Posušje 2021-2027.

„Ovim putem koristimo priliku da se još jednom zahvalimo svim partnerima koji su sudjelovali u realizaciji projekta te time doprinijeli  uspješnom završetku projekta u cijelosti“, priopćeno je iz Općine Posušje.