Radioposusje
- 21.05.2020.

Federalni stožer civilne zaštite naredio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja u trajanju od 14 dana za osobe koje su u BiH ušla na jednom od graničnih prelaza na području Federacije BiH prije stavljanja van snage naredbi po kojima su ove mjere izrečene. Na današnjoj sjednici FŠCZ stavljena je van snage i naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

Podsjetimo, federalni sanitarni inspektor, do ukidanja ovih mjera, bio je obavezan svim osobama koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu izreći riješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana. Budući da je jučer van snage stavljena mjera samoizolacije nakon ulaska na prostor Federacije, na današnjoj sjednici Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdit će proceduru kako bi se stavila van snage već izdana rješenja o izolaciji za osobe koje su ušla u BiH na jednom od graničnih prijelaza na području FBiH. To znači, ako ste prije tri dana ušli u Federaciju, dobili ste riješenje o samoizolaciji i teoretski bi trebali iduće dane provesti u samoizolaciji. No današnja odluka Federalnog stožera civilne zaštite ukida mjeru samoizolacije onim osobama koje trenutno imaju riješenje o samoizolaciji.

Radioposusje.ba