Radioposusje
- 14.02.2020.

U Širokom Brijegu je danas,14. veljače 2020. godine držana 14. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Sjednici su nazočili zastupnici, ministri u Vladi ŽZH, predstavnici braniteljskih udruga s područja ŽZH, predstavnici nevladinih organizacija te brojni mediji.

- Sjednica je bila znakovita po dva prijedloga zakona, tri nacrta zakona i šest prijedloga odluka uz stalne točke: zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge te usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, nakon obrazlaganja predlagatelja i izjašnjavanja odbora usvojen je jednoglasno čime su zastupnici još jednom iskazali inicijativu podržavanja razvoja malog gospodarstva kao izrazito važne činjenice razvoja za Županiju Zapadnohercegovačku, navodi se u priopćenju sa sjednice.

Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), bio je opsežna i sadržajna točka Dnevnog reda u kojoj su se predstavnici braniteljskih udruga s područja Županije Zapadnohercegovačke obratili Skupštini odnosno javnosti iznoseći svoje primjedbe, prijedloge i sugestije uz veliku medijsku pozornost. Ovaj prijedlog Zakona nakon obrazlaganja ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je usvojen s dva glasa protiv (Zvonko Jurišić i Marija Lovrić).

Jednoglasno su usvojeni Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Nacrt Zakona o prostornom uređenju, Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju. Jednoglasno je usvojen Nacrt zakona o građenja nakon obrazlaganja, zastupnici su usvojili i Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o građenju, kao i Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Županija Zapadnohercegovačka sve više uviđa važnost razvoja turističkih potencijala s kojima raspolaže što su zastupnici u Skupštini prepoznali te su Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2027. usvojili jednoglasno. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke usvojen je s jednim glasom protiv (Zvonko Jurišić), dok su Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti zastupnici usvojili jednoglasno. Posljednja točka Dnevnog reda 14.redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, nakon obrazlaganja usvojena je jednoglasno. 

Skupština ŽZH