Radioposusje
- 22.05.2018.

U konferencijskoj dvorani Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u Širokom Brijegu, u tijeku je prvi ciklus obuke pod nazivom “EU fondovi i PCM (Project Cycle Management)”.

Dvodnevnu radionicu je organiziralo osoblje Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, a rezultat je uspješne suradnje sa  Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu REDAH, čiji će članovi Nevzet Sefo i Admir Logo držati radionicu.

Glavni cilj radionice je upoznati sudionike sa programima europske teritorijalne suradnje- prekogranične, međuregionalne i transgranične, te sa procesima pripreme i prijave na EU programe s ciljem što efikasnijeg povlačenja sredstava iz EU fondova.

Uz osoblje Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije na radionici sudjeluju predstavnici institucija, grada i općina u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Radionicu je otvorio ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ivan Jurilj koji je pozdravio sve prisutne, izrazio veliko zadovoljstvo odazivom velikog broja sudionika te pozvao sve kojima je potrebna bilo kakva vrsta stručne podrške da se slobodno obrate osoblju Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Sudionici će danas i sutra kroz intenzivan rad savladati teorijske vještine i detalje vezane uz pripremu prijedloga projekata, stablo problema, logičkog okvira i budžeta projekta, nakon čega slijedi drugi ciklus obuke koji je planiran sljedeći tjedan gdje će naglasak biti na radu u timovima te priprema projektnih prijedloga na temelju stvarnih potreba i problema u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Najnovije vijesti