Radioposusje
- 16.05.2019.

Na traženje Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP), predsjednik  ŽZH Zdenko Ćosić, sa suradnicima i predstavnici UGP-a, predvođeni predsjednikom Ivanom Pavkovićem, održali su radni sastanak po pitanju rasterećenja gospodarstva i stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje u ŽZH. 

Kako je priopćila Udruga gospodarstvenika Posušje, predmet razgovora bili su prijedlozi UGP-a po pitanju izmjena Zakona o šumama, Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom i Zakona o sudskim pristojbama.

Temeljem Zakona o šumama ŽZH sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti plaćaju naknadu u iznosu od 0,07 posto od ukupno ostvarenog prihoda na teritoriju ŽZH. Gospodarstvenici su mišljenja da je ta naknada previsoka i predlažu da se ona smanji na 0,035 posto. Smanjenjem te naknade konkurentnost tvrtki iz ŽZH bi se povećala i troškovi po toj osnovi bili bi slični troškovima koje imaju tvrtke iz Tuzlanskog kantona-naknada 0,04 posto, Srednjobosanskog kantona – naknada 0,04 posto, ali još uvijek bile bi veće nego u HNŽ – nema naknade i u Posavskoj županiji – naknada 0,015 posto.

Temeljem Zakona o sudskim pristojbama za upis gospodarskog društva u sudski registar u ŽZH plaća se pristojba u ukupnom iznosu od 850 KM. Taj iznos je više od dva puta veći nego u HNŽ, a više od 10 puta od pristojbe koja se plaća u Sarajevskom kantonu, priopćeno je iz Udruge.

Ovako velike pristojbe destimulirajuće djeluju na potencijalne poduzetnike koji planiraju pokrenuti biznis, a posebice na mlade ljude koji se teško odlučuju na taj korak. Smanjenjem sudskih pristojbi stvorile bi se pretpostavke za jeftinije pokretanje poslovanja, povećao bi se i broj gospodarskih društava u našoj županiji, a samim tim i prihodi proračunskih i izvanproračunskih fondova, obrazloženje je UGP-a po ovom pitanju.

Nazočni ministar pravosuđa Kristijan Zovko se složio s ovim prijedlogom i izjavio da će ove pristojbe uskoro biti smanjene.

Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali svi nazočni, predsjednik Vlade Zdenko Ćosić je zaključio sastanak izjavom, da će Vlada razmotriti konkretne prijedloge UGP-a i ispitati mogućnosti umanjenja naknade za općekorisne funkcije šuma, kao i drugačijeg načina isplate porodiljnih naknada, a vodeći računa o održivosti proračuna.

Gospodarstvenici od Vlade očekuju izmjene ovih zakona, a opravdanost svojih prijedloga  vide u povećanju poreznih prihoda proračuna za oko 20 milijuna maraka. To značajno povećanje rezultat je povećanih uplata poreza od strane gospodarstva ŽZH.

Rasterećenjem gospodarstva i stvaranjem povoljnijih uvjeta za poslovanje  povećat će se i plaće i broj zaposlenih u našoj županiji što jeste i mora biti zajednički cilj i Vlade i gospodarstvenika, mišljenje je Udruge gospodarstvenika Posušje.

ugp/radioposusje.ba