Radioposusje
- 14.10.2020.

Fondacija Tehnološki park Posušje raspisala je javni poziv za obuku CNC programera/operatera s  ciljem pružanja novih znanja i radnih vještina potrebnih za obavljanje poslova operatera/programera na CNC strojevima za obradu metala i plastike, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba te osiguravanja kvalificirane radne snage domaćim poduzećima.  Pravo na prijavu imaju sve punoljetne osobe.

Osnovne informacije o obuci

Obuka je organizirana u trajanju od 150 sati, a uključuje obuku u programima SolidWorks i SolidCAM, te praktičnu obuku na CNC strojevima. Obuka se održava kroz 4 mjeseca, 3 puta tjedno u vremenu od 17:00 – 20:00 sati u prostorijama Fondacije u sklopu Logističkog centra Posušje na adresi Poduzetnička zona Osrdak, Rastovača polje 40. Ukupna cijena obuke je 1.600,00 KM, a 50% ovog iznosa osiguravaju osnivači Fondacije, Općina Posušje i JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG. Cijena obuke za CNC programera/operatera koju plaća polaznik iznosi 800,00 KM.

Prava i obaveze između Fondacije i odabranih polaznika obuke biti će definirani pojedinačnim ugovorima, koji će biti zaključeni prije početka obuke.

Podnošenje prijava

Uz prijavu je potrebno navesti kontakt broj telefona i e-mail adresu te priložiti presliku osobne iskaznice, presliku svjedodžbe ili diplome i životopis.

Prijave po ovom Javnom pozivu s pratećom dokumentacijom slati na e-mail: tp.posusje@gmail.com  ili preporučeno putem pošte/osobno dostaviti na adresu:

Fondacija Tehnološki park Posušje, Logistički centar Posušje, Poslovna zona Osrdak, Rastovača polje 40, 88240 Posušje - S naznakom „Javni poziv za obuku za CNC programera/operatera – NE OTVARATI“.

Javni poziv ostaje otvoren do 23. listopada tekuće godine.

U slučaju velikog broja prijava prednost imaju kandidati s prebivalištem na području općine Posušje i ŽZH, a Fondacija zadržava mogućnost organiziranja razgovora sa zainteresiranim kandidatima o čemu će biti obaviješteni putem e-maila.

Dan otvorenih vrata

Fondacija će za sve zainteresirane kandidate, ali i širu javnost u petak, 16. listopada u vremenu od 14 do 19 sati organizirati „Dan otvorenih vrata Fondacije“ na kojima će biti predstavljen rad Fondacije, te dostupni odgovori na upite potencijalnih kandidata.

Sve upite u vezi s obukom moguće postaviti i putem e – maila: tp.posusje@gmail.com.

Radioposusje.ba