Radioposusje
- 14.05.2020.

Porezna uprava FBiH je na svojim internetskim stranicama objavila upute o načinu podnošenja zahtijeva za subvencioniranje mjera koje su propisane Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20). Sve potrebne informacije su na sljedećim poveznicama:

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji se može popuniti u elektronskom obliku, isprintati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, isprintati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

Porezni obveznici imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uvjeta i to:

  • da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno s veljačom 2020. godine i

  • da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduvijet za uspješnu obradu zahtjeva tj. obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovi doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija. "Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu uplatili poreze i doprinose na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine da to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uvijet pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne uplate doprinose zaključno sa 02/2020. godine neće moći ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020. godine je 29.05.2020. godine, a za iduće mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec.

Za sva pitanja koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail  adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku:   

http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba .

radioposusje.ba