Radioposusje
- pet 05, 2018

U Širokom Brijegu je dana 24. svibnja 2018. godine u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije održan koordinacijski sastanak o programima prekogranične suradnje.

Na sastanku je sudjelovalo dvadeset predstavnika tijela uprave, grada i općina te razvojne agencije HERAG u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH.

Na prvom dijelu sastanka predstavljeni su programi prekogranične suradnje, Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. i INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., rezultati dosadašnjih poziva u sklopu navedenih programa i najava sljedećeg poziva, te je pojašnjeno što se točno može financirati.

Drugi dio sastanka je bio predviđen za davanje prijedloga projektnih ideja od strane sudionika te diskusija o tome kako od svih predloženih projektnih ideja odabrati one koje imaju najviše izgleda za odabir i povlačenje sredstava.

Na kraju je Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije naglasio da je tema ovog i sličnih sastanaka u nizu da se međusobno upoznamo sa projektima koji se planiraju aplicirati na ove aktualne pozive programa kao i sa projektnim idejama za sljedeće razdoblje u kojima bi mogli sudjelovati zajednički kao partneri.