Radioposusje
- 18.05.2020.

Porezna uprava Federacije BiH najavila je da će od četvrtka, 21. svibnja 2020. godine na cijelom područuju FBiH provoditi intenzivne kontrole - brze akcije s ciljem provjere jesu li radnici prijavljeni, izdaju li se računi i obavlja li se djelatnost na osnovu registracije kod nadležnog organa. „U vezi s planiranim kontrolama podsjećamo vas da je Zakonom o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, propisano da je poslodavac dužan prijaviti zaposlenika najkasnije dan prije nego što zaposlenik počne raditi. U slučaju neprijavljivanja radnika za poslodavca, za pravno lice je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM, i za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 3.000,00 do 20.000,00 KM, za poduzetnika je propisana novčana kazna od 2.000,00 do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počinitelju prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja. Također, Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH za neizdavanje računa ili obavljanje djelatnosti bez rješenja za rad, za poslodavca - pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 500,00 do 3.000,00 KM i za fizičko lice novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM“, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

U svom priopćenju Porezna uprva FBiH je naglasila što će sve biti kažnjavano. „U svim slučajevima ukoliko inspektori Porezne uprave Federacije BiH utvrde obavljanje djelatnosti bez dozvole, neprijavljene radnike, neevidentiranje prometa preko fiskalnih uređaja, poslovanje s robom kojoj se ne zna porijeklo, zapečetit će se poslovni objekat. Poslovni objekti koji zbog utvrđenih nepravilnosti budu zapečaćeni u toku inspekcijskog nadzora, zbog nastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID19 i smanjenog broja insepktora, neće po otklanjanju utvrđenih nepravilnosti biti brzo otpečaćeni kao što je to bio slučaj do sada“, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

„S obzirom da Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj kažnjavanje, već razvoj transparentnih i partnerskih odnosa, cilj nam je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika. Zato vas pozivamo da prije naših kontrola koje počinju 21. svibnja 2020. godine prijavite svakog radnika i da svoje poslovanje uskladite s važećim propisima“, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

 Od početka pandemije broj zaposlenih u FBiH smanjen za 25.638 osoba

Porezna uprava Federacije BiH je u vremenu od 16. ožujka 2020. godine do 15. svibnja 2020. godine obradila ukupno 59.878 prijava i odjava, od čega se 16.631 odnosi na prijave zaposlenih, a 43.247 na odjave zaposlenih iz jedinstvenog sistema. „Sve vaše prijave i odjave su u konačnici imale za rezultat smanjenje broja zaposlenih za 25.638. Zadnjih 5 dana trend smanjenja broja zaposlenih je stao i u periodu od 05. svibnja 2020. godine do 15. svibnja 2020. godine imamo povećanje broja zaposlenih za 831“, priopćeno jeiz Porezne uprave Federacije BiH.

Radioposusje.ba