Radioposusje
- 19.09.2018.

Općina Posušje u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BIH organizirana dana 20.9.2018. s početkom u 13 sati u Općinskoj vijećnici prezentaciju o mogućnostima posebnih kreditnih linija namijenjenih financiranju mikro-poduzeća i obrta, poljoprivredne proizvodnje, samozapošljavanja, kao i posebna kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija, te javnih komunalnih poduzeća. Svi zainteresirani su dobro došli.