Radioposusje
- 18.12.2020.

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

„ Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje su uspješno ostvarile prijavu projekta na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini da podnesu zahtjev za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi apliciranog projekata“, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva ŽZH.

Visina potpore za prijavljen projekt iznosi do 2.000,00 KM po jednoj prijavi.

Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje: su registrirane u Županiji Zapadnohercegovačkoj, su uspješno ostvarile prijavu projekta naotvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini, dostave uredno popunjen Obrazac zahtjeva (Obrazac 1) za potporu nakon uspješno prijavljenog projekta.

Potencijalni prijavitelji se prijavljuju na sljedeći način: potencijalni korisnik dostavlja popunjen obrazac zahtjeva za potporu (Obrazac 1) te isti dostavlja Ministarstvu zajedno sa sljedećom dokumentacijom: kopiju projektnog prijedloga/aplikacije (sažetak) koji je prijavio; dokaz o uspješno prijavljenom projektu.

Prateća dokumentacija dostavlja se elektroničkim putem, tj. e-mailom na adresu: info@mg-zzh.com.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti u Ministarstvu  – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162 od 9:00 do 14:00 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama “Večernji list”.

Obrazac-Zahtjeva-PRIJAVA-PROJEKATA-NA-JPOZIVE-IZ-PROGRAMA-EU-I-DRUGIH-IZVORA-FINANCIRANJAPreuzmi

radioposusje.ba