Radioposusje
- 10.01.2019.

U širokobriješkom hotelu Park u srijedu je održana radionica ”Kulturna i povijesna baština kao dio turističke ponude” koju je organizirao Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Radionica, kojoj je nazočilo pedesetak zainteresiranih predstavnika javnoga, privatnoga i nevladinoga sektora, ponudila je neke od odgovora na pitanja kako lokalnu zajednicu aktivirati u namjenskoj upotrebi baštine koja bi išla u smjeru zadovoljavanja potreba lokalnoga stanovništva.

”Želimo Županiju Zapadnohercegovačku pozicionirati kao specifičan lokalni brend u cjelokupnu ponudu Hercegovine kao turističke regije, ali i cijele Bosne i Hercegovine. U tom segmentu pokrenuli smo jedan proces izrade Plana razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s Institutom za turizam iz Republike Hrvatske i pojedinačno s određenim stručnjacima iz pojedinih turističkih segmenata”, istaknuo je Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

U okviru radionice raspravljalo se o kulturnoj i povijesnoj baštini kao dijelu turističke ponude, odnosno načinima kako baštinu učiniti vidljivom i prepoznatljivom, tako da se ni na koji način ne ugrozi njezino očuvanje. ”U interpretaciji kulturno-povijesne baštine ne smijemo ići previše u detalje, ali moramo voditi računa o tome kako je riječ jednom dijelu šire cjeline. Važno je znati kako se ne može jednako interpretirati za djecu i za odrasle. Naime, svaki tekst koji smo napisali u muzeju ili na oznaci neke kulturne ili povijesne baštine mora biti pisan kao za dvanaestogodišnjaka”’, naglasila je Dragana Lucija Ratković Aydemir, stručnjakinja u području interpretacije baštine, kulturnog turizma i menadžmenta koja je predvodila današnju radionicu.

Ona je direktorica tvrtke za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu ”Muze” d.o.o. Zagreb koja od svog osnutka 2005. godine djeluje kao stručni suradnik i konzultant u više od 60 raznovrsnih projekata strateškog i interpretacijskog planiranja, oblikovanja, izrade dokumentacije, izgradnje ili uređenja infrastrukture za interpretaciju baštine poput interpretacijskih centara, muzeja, kulturnih i tematskih ruta, parkovnih atrakcija i tematskih igrališta te kreiranja cjelovitih identiteta destinacija i mikrodestinacija temeljenih na interpretaciji baštine i njezinoj prezentaciji na inovativan i kreativan način.

Podsjećamo, jučerašnja je radionica nastavak aktivnosti u okviru projekta ”Razvoj i diversifikacija turističke ponude u Županiji Zapadnohercegovačkoj”, a sve s ciljem pristupanja što kvalitetnijoj izradi Plana razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke.

bljesak.info