Radioposusje
- 08.05.2019.

U Oslobođenju je objavljen intervju s tajnikom Udruge gospodarstvenika Posušje Stjepanom Bagom – intervju smo preuzeli s web stranice Oslobođenja.

Da gospodarstvenici u Federaciji BiH danas plaćaju stotine naknada, članarina i pristojbi, počevši od komunalnih naknada, preko administrativnih ili sudskih pristojbi, županijskih i općinskih naknada i pristojbi, do naknada za zaštitu voda i općekorisnih funkcija šuma, potvrdio je u razgovoru za Oslobođenje tajnik Udruge gospodarstvenika Posušje Stjepan Bago.

Loši uvjeti

Posebice je tom prilikom istakao namete poput naknade za općekorisne funkcije šuma, članarine vanjskotrgovinskoj komori ili općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku.

Kako je kazao, ako se tome pridoda da se ciljevi Reformske agende o rasterećenju gospodarstva kroz porezna i neporezna davanja i smanjenje doprinosa na plaću dosad nisu ostvarili, uz nezaobilaznu političku nestabilnost, neefikasnu javnu upravu i pravosuđe, može se konstatirati da u BiH vladaju veoma loši uvjeti poslovanja.

- Mora se žurno raditi na rasterećenju gospodarstva i poboljšanju poslovnog okruženja. Ovdje je najveća odgovornost na institucijama, točnije, na nositeljima zakonodavnih i izvršnih funkcija na svim razinama u državi, kazao je Bago.

Stoga su gospodarstvenici s ovog područja s ciljem rasterećenja gospodarstva i poboljšanja poslovnog okruženja održali tematsku sjednicu Udruge gospodarstvenika Posušja na kojoj je zaključeno da se uvjeti poslovanja u BiH moraju poboljšati i da to mora biti zajednički cilj i gospodarstvenika i tijela javne uprave i institucija.

A da bi do toga došli, prijedlozi i zahtjevi gospodarstvenika o smanjenju doprinosa, smanjenju i ukidanju parafiskalnih nameta, drugačijeg načina plaćanja PDV-a, kao i drugih prijedloga o izmjenama zakona, pravilnika i odluka, mjerodavni, odnosno oni kojima su prijedlozi upućeni, moraju ih početi prihvaćati i donositi odluke temeljem kojih će se poslovno okruženje u BiH podići na višu razinu, Bagina je poruka.

Ističe da se danas, nažalost, bez politike i političara ne može i da se bez njih uvjeti poslovanja ne mogu poboljšati, jer su upravo političari oni koji donose zakone, pravilnike i odluke prema kojima su gospodarstvenici obvezni plaćati doprinose, poreze i neporezne-parafiskalne namete.

- Problem je što političari ne razumiju ili ne žele da razumiju složenost uvjeta poslovanja u BiH, te ne prihvaćaju, osim deklarativno, konkretne prijedloge koji dolaze iz gospodarstva. Tu, prije svega, mislim na smanjenje doprinosa na plaće i poboljšanje uvjeta rada kroz izmjene i dopune zakona koji to reguliraju. Bolji uvjeti poslovanja povećat će konkurentnost bh. gospodarstva, pokrenuti nove investicije i nova zapošljavanja, povećat će se i plaće, a sve to doprinijet će većim prihodima u proračunskim i izvanproračunskim fondovima, kaže Bago.

Veliki broj parafiskalnih nameta danas je bespotreban, prema njegovom mišljenju.

- Iznos koji plaća gospodarstvo kroz te namete je golem i previše opterećuje gospodarstvo, rušeći tako i njegovu konkurentnost i profitabilnost. Oni se moraju smanjiti, a neki i u potpunosti ukinuti. Određeni se moraju smanjiti na razinu koja neće značajno utjecati na profitabilnost gospodarstva. Teško je bez kompletne analize svih reći konkretno koliko bi ih trebalo ukinuti. Većinom su bespotrebni, a ako neki od njih moram izdvojiti, onda ću spomenuti naknadu za općekorisne funkcije šuma, za koju samo članovi Udruge gospodarstvenika Posušje godišnje plaćaju više od 500.000 KM. To je golem iznos koji završava u županijskim proračunima i koji se, uglavnom, troši nenamjenski, kazao je Bago.

Neefikasnost

On je istakao i obveznu članarinu Vanjskotrgovinskoj komori BiH, od koje članovi imaju malo ili nimalo koristi.

- Smetaju i različiti iznosi naknada i pristojbi po županijama i kantonima. Sudska pristojba za registraciju tvrtke u ŽZH je deset puta veća nego u Sarajevskom kantonu. Zbog toga su gospodarstvenici početnici u našoj županiji u mnogo lošijem položaju. Naknada za isticanje tvrtke ili porez na tvrtku različita je po općinama, pa i po tom pitanju nemamo jednake uvjete za poslovanje. Obveza ovjere kopija dokumenata koje dostavljamo institucijama i tijelima javne uprave, a koje su nam iste te institucije i tijela izdale, također je bespotreban trošak i novca i vremena i to je jedan od zornih primjera neefikasnosti i neorganiziranosti javne uprave koji stvara prepreke uspješnom poslovanju, rekao je na kraju Bago.

Adnan Demić /ugp